Tot op heden zijn er vijf lijvige delen verschenen van het werk

Histoire Généalogique de la Famille Derasse

van onze Franse neef Daniël Derasse uit Houlgate (bij Caën):

  1. "Le temps des châtelains"
  2. "Le temps des gens de guerre, le temps des hommes de loi"
  3. "Le temps des gentilshommes, le temps des laboureurs et le temps des bourgeois"
  4. "Le temps des grand seigneurs,le temps des gens de campagne, des artisans, des clercs et des soldats"
  5. "1008-2008! Voilà mille ans passés..... et nous sommes toujours là !"

Onderdaan deze pagina een aantal links naar Nederlandstalige samenvattingen van (delen van) deze boeken van de hand van Bento de Ras. De vertalingen zijn zo letterlijk mogelijk gehouden en niet in modern Nederlands gezet, dit om de authenticiteit van de tekst uit de boeken te behouden.

Op de afbeelding hiernaast ziet u de omslag van deel 5 dat verschenen is in het "jubileumjaar" 2008.
De persoon links op de afbeelding (Charles Henri 1774 - 1818) is de vader van Alphonse (rechts, 1813 - 1892), beiden waren burgemeester van Tournai. In totaal heeft deze stad 5 burgemeesters met de naam "Derasse" gehad die allemaal familie waren.
Van Charles Henri (1774-1818) staat in het stadhuis van Tournai een buste opgesteld en dankzij hem is er in die stad een straat naar De Rasse vernoemd.

 

                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

De foto rechts toont Daniël Derasse bij het graf van Alphonse Derasse op het kerkhof van Tournai.

De samenvattingen van de boeken:

Deel 1

Deel2

Deel3

Uit deel 4: "De neven uit Nederland"